example cover photo

حق رونوشت اوپن‌ استریت مپ ایران

تمامی پایگاه‌ها و برنامه‌هایی که از نقشه‌های اوپن‌استریت‌مپ استفاده می‌کنند، باید به صورت واضح، این امر را روی نقشه اعلام کرده و حق رونوشت را برای توسعه‌دهندگان اوپن‌استریت‌مپ محفوظ دارند.

خوب‌ها

پایگاه‌های زیر، حق رونوشت را به صورت کامل اجرا نموده‌اند.

 • پیوند وب
 • تاریخ آخرین بررسی:۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • پیوند وب
 • تاریخ آخرین بررسی:۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • پیوند وب
 • تاریخ آخرین بررسی:۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

بدها

پایگاه‌های زیر، حق رونوشت را زیر پا گذاشته‌اند.

 • پیوند وب
 • تاریخ آخرین بررسی:۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • پیوند وب
 • تاریخ آخرین بررسی:۱۳ فروردین ۱۳۹۸

زشت‌ها

پایگاه‌های زیر، حق رونوشت را به صورت ناقص اجرا نموده‌اند. برای اطّلاعات بیش‌تر، بخش خطاهای رایج را ببینید.

 • پیوند وب
 • تاریخ آخرین بررسی:۱۳ فروردین ۱۳۹۸
 • پیوند وب
 • تاریخ آخرین بررسی:۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
 • پیوند وب
 • تاریخ آخرین بررسی:۱۳ فروردین ۱۳۹۸
 • پیوند وب
 • تاریخ آخرین بررسی:۱۳ فروردین ۱۳۹۷
 • پیوند وب
 • تاریخ آخرین بررسی:۱۱ فروردین ۱۳۹۸
 • پیوند وب
 • تاریخ آخرین بررسی:۱۳ فروردین ۱۳۹۸
 • پیوند وب
 • تاریخ آخرین بررسی:۱۱ فروردین ۱۳۹۸

خطاهای رایج

 • نام نبردن از OpenStreetMap
 • نام بردن فقط از ارائه‌دهندهٔ نقشه مانند leaflet و عدم اشاره به OpenStreetMap
 • نوشتن نام به صورت کوتاه‌شدهٔ OSM