example cover photo

حق رونوشت اوپن‌ استریت مپ ایران

تمامی پایگاه‌ها و برنامه‌هایی که از نقشه‌های اوپن‌استریت‌مپ استفاده می‌کنند، باید به صورت واضح، این امر را روی نقشه اعلام کرده و حق رونوشت را برای توسعه‌دهندگان اوپن‌استریت‌مپ محفوظ دارند. هم چنین اگر داده های اوپن‌استریت‌مپ را با داده های دیگری ترکیب می کنند و یک اثر اشتقاقی می سازند باید اثر نهایی را با مجوز ODbL به اشتراک بگذارند.

فهرست

جدول زیر وضعیت رعایت حق رونوشت توسط استفاده کنندگان را نمایش می دهد.

نام ارجاع مناسب اشتراک همسان تاریخ بازبینی

این جدول را ویرایش کنید و بهبود دهید

خطاهای رایج

  • نام نبردن از OpenStreetMap
  • نام بردن فقط از ارائه‌دهندهٔ نقشه مانند leaflet و عدم اشاره به OpenStreetMap
  • نوشتن نام به صورت کوتاه‌شدهٔ OSM